Raporlar

StartupCentrum, startuplar, yatırımlar, teknoloji ve girişimcilik ekosistemi hakkında detaylı araştırmalar yaparak farklı sektörler için birden fazla dilde raporlar yayınlamaktadır.

TR
Thumbnail

Türkiye girişimcilik ekosistemi son yıllarda hızla büyüyor. Bu büyüme, dünyanın geri kalanına kıyasla ne durumda? Dünya genelinde, Asya ve Avrupa kıtasında, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İsrail, Almanya, Singapur, Brezilya ve Mısır'da 2022 yılının ilk çeyreğinde yapılan yatırımları Türkiye'deki yatırım trendleri ile kıyasladık. Daha önce Türkiye ekosistemi ile ilgili görmediğiniz detaylar mini raporumuzda!

EN
Thumbnail

2022 Turkish Startup Ecosystem Map

EN
Thumbnail

After a record-breaking 2021, investments continued rapidly in the first 3 months of 2022. What about other investments other than mega-rounds in 2022,? How have investments been shaped since 2020? Details are in the report!

TR
Thumbnail

Rekorlarla geçen 2021 yılının ardından 2022 yılının ilk 3 ayında yatırımlar hızla devam etti. Mega yatırım turlarıyla başlayan 2022 yılında diğer yatırımlar ne durumda? 2020 yılından bugüne yatırımlar nasıl şekillendi? Detaylar raporda!

EN
Thumbnail

In the 2021 Turkey Startup Ecosystem Investment Report, the startups that received investment in 2021 were evaluated according to their industry, city, investment stage, crowdfunding, investor, founding partner, customer focus, date of establishment, product type, and revenue model. The most active investors and universities of the year were also examined in the report.

TR
Thumbnail

2021 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nda yatırım alan girişimlerin sektör, şehir, yatırım aşaması, kitlesel fonlama, yatırımcı, kurucu ortak, müşteri odağı, kuruluş tarihi, ürün tipi ve gelir modeli gibi bilgilerine göre değerlendirilmiştir. Yılın en aktif yatırımcıları ve üniversiteleri de raporda incelenmiştir.

TR
Thumbnail

2021-1.Yarıyıl Birleşik Krallık Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nda, Birleşik Krallık yılın ilk yarısında yapılan yatırımlar birçok açıdan ele alınmış, bununla birlikte yatırım alan girişimlerin şehirleri ve sektörleri gibi birçok detaylı bilgiye de yer verilmiştir.

EN
Thumbnail

H1-2021 United Kingdom Startup Ecosystem Investment Report includes the investments made in the UK in the first six months of 2021. In addition, much detailed information such as cities and industries of the startups that raised funds were also included.

EN
Thumbnail

Q3-2021 Turkey Startup Ecosystem Investment Report includes the details of the investments made in Turkey. In addition, much detailed information such as cities, industries, and client focus of the startups that raised funds were also included.

TR
Thumbnail

2021-3. Çeyrek Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nda, Türkiye'de yapılan yatırımlar birçok açıdan ele alınmış, bununla birlikte yatırım alan girişimlerin şehirleri, sektörleri ve müşteri odağı gibi birçok detaylı bilgiye de yer verilmiştir.

EN
Thumbnail

H1-2021 Germany Startup Ecosystem Investment Report includes the details of the investments made in Germany. In addition, much detailed information such as cities, industries, and client focus of the startups that raised funds were also included.

TR
Thumbnail

2021-1.Yarıyıl Almanya Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nda, Almanya'da yapılan yatırımlar birçok açıdan ele alınmış, bununla birlikte yatırım alan girişimlerin şehirleri, sektörleri ve müşteri odağı gibi birçok detaylı bilgiye de yer verilmiştir.

FR
Thumbnail

Dans le rapport sur l'investissement dans les écosystèmes turcs du premier semestre 2021, les investissements faites en Turquie ont été considérés selon divers perspectives. En plus de cela, des informations détaillées comme les villes des entreprises qui ont reçus le financement, leurs secteurs et clients ont été prises en considération.

EN
Thumbnail

In order to get to know the ecosystem better, the 2021 First Half Turkey Startup Ecosystem Investment Report includes detailed information about investors, startups and founding partners as well as investments.

TR
Thumbnail

2021 Birinci Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nda ekosistemi daha yakından tanımak adına yatırımların yanı sıra yatırımcılar, girişimler ve kurucu ortaklar hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir.

EN
Thumbnail

2021 Q1 Turkey Startup Ecosystem Investment Report includes the investments made in Turkey in 2021 Q1 with the details. In addition, much detailed information such as cities and industries of the startups that raised funds were also included. The report also includes the list of startups that raised funding.

TR
Thumbnail

2021 Birinci Çeyrek Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nda, Türkiye'de birinci çeyrekte yapılan yatırımlar birçok açıdan ele alınmış, bununla birlikte yatırım alan girişimlerin şehirleri ve sektörleri gibi birçok detaylı bilgiye de yer verilmiştir. Rapor, yatırım alan startupların listesini de içermektedir.

TR
Thumbnail

2020 Almanya Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nda, Almanya'da yıl içinde yapılan yatırımlar birçok açıdan ele alınmış, bununla birlikte yatırım alan girişimlerin şehirleri, sektörleri ve gelir modelleri gibi birçok detaylı bilgiye de yer verilmiştir.

EN
Thumbnail

2020 Germany Startup Ecosystem Investment Report includes the investments made in Germany in 2020 with the details. In addition, much detailed information such as cities, industries, and revenue models of the startups that raised funds were also included.

EN
Thumbnail

2020 Turkey Investment Report includes the investments made in 2020 and startups with the details. In addition, much detailed information such as education and gender distribution of the entrepreneurs who raised funds were also included.

FR
Thumbnail

Le rapport 2020 sur les investissements en Turquie fait le point sur les startups ayant reçu des investissement durant l'année, en proposant un éclairage précis sur de nombreux aspects, y compris la proportion hommes-femmes et les niveaux d'études des fondateurs de startups. La version française a été préparée par Binovative.

TR
Thumbnail

2020 Türkiye Yatırım Raporu'nda yıl içinde yapılan yatırımlar ve girişimler birçok açıdan ele alınmış, bununla birlikte yatırım alan girişimcilerin eğitim ve cinsiyet dağılımları gibi birçok detaylı bilgiye de yer verilmiştir. (Rapor Türkçe yazılmıştır.)

TR
Thumbnail

2020 3. Çeyrek Türkiye Yatırım Raporu'nda 3'üncü çeyrekte yapılan yatırımların ayrıntıları ile birlikte 2020 yılının geride bırakılan çeyreklerinin karşılaştırılmasına yer verilmiştir. (Rapor Türkçe yazılmıştır.)

EN
Thumbnail

2020 3rd Quarter in Turkey Investment Report includes the investments made in the 3rd quarter with the details. Comparisons of the quarters of 2020 are also included. (The report is in English.)

TR
Thumbnail

COVID-19 Dönemi Türkiye Yatırım Raporu'nda Türkiye'de ilk COVID-19 vakalarının görüldüğü dönemden itibaren gerçekleşen yatırımlar il, sektör gibi farklı kriterler bazında incelenmiştir. (Rapor Türkçe yazılmıştır.)

EN
Thumbnail

COVID-19 Turkey Investment Report was examined based on different criteria such as sector and city since Turkey seen in the first COVID-19 cases. (The report is in English.)